Échte verandering komt van binnenuit

Ineke Vonk is gespecialiseerd in de ontwikkeling van mensen en organisaties. Daartoe ontwikkelt en verzorgt zij maatwerktrajecten bij organisatievernieuwing met inzet van trainingen en workshops. Zij begeleidt teams en leidinggevenden die effectiever willen communiceren, die hun resultaten en samenwerking willen optimaliseren en willen groeien in hun leiderschap. In individuele coaching begeleidt zij mensen door bewustzijn te ontwikkelen, zelfreflectie te faciliteren en zelfmanagement te ondersteunen met als effect betere relaties en prestaties.

Leren en werken gaan hand in hand

Persoonlijke ontwikkeling is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Leren is de kern van wat we doen – zonder leren is er geen groei, verbetering of innovatie. Focus is daarom het stimuleren en faciliteren van krachtige leerprocessen. Mijn drijfveer is het inspireren van mensen in hun potentieel en authenticiteit vanuit hun kracht. Om zo te kunnen werken met veel energie, plezier en vóór alles: schitterend resultaat.

Neem contact op

Training

Training en workshops zorgen ervoor dat we niet alleen praten, maar ook doen. En zo, de voorgenomen veranderingen omzetten in daden, hier en nu. Met een positieve aanpak gaan we aan de slag vanuit de kwaliteiten en talenten die er zijn. Vanuit deze energie creëren wij een veilig klimaat waarin openheid en vertrouwen kunnen ontstaan en lastige zaken besproken kunnen worden.

Meer informatie

Coaching

Coaching is in onze huidige organisaties niet meer weg te denken.  Het is een levenshouding die gericht is op persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van bewustzijn. Coaching geeft inzicht in jouw gedrag en de effecten daarvan op jezelf en je omgeving. En niet onbelangrijk: je leert je eigen gedrag en dat van anderen beïnvloeden.
Snel, effectief en diepgaand!

Meer informatie

Persoonsgerichte aanpak en Systeemdenken.

Mijn aanbod is altijd maatwerk dat we in samenwerking ontwikkelen, zodat we optimaal aansluiten bij de actuele behoefte in de organisatie. 
In een eerste gesprek verken ik samen met u het gewenste resultaat, wat de gewenste uitkomst is. Wat wilt u dat er gaat gebeuren met uw team, organisatie, mensen? 

We gaan dit eerst samen scherp maken en daarna kijken we naar de huidige situatie. Wat gaat er goed en kan nog worden versterkt, wat gaat niet goed en kan anders? Wat is er al aan gedaan, met welk effect? Intussen kijk ik ook in het hier en nu wat er gebeurt in de onderlinge relaties. Hoe zit het met openheid, vertrouwen? 
Op basis van deze informatie kijken we of samenwerking zinvol is. Zo ja, dan ontwikkelen we samen een passend traject.

Mijn stijl van coachen en trainen is open en intuïtief, respectvol confronterend en ik geef oprechte, eerlijke feedback. Ik heb een scherp waarnemingsvermogen en weet snel tot de kern van de zaak door te dringen en maak makkelijk de verbinding met de context van een afdeling of de organisatie. Ik werk resultaatgericht en met humor.

Door mijn jarenlange ervaring en voortdurend volgen van opleiding is mijn werkwijze eclectisch: ik stem steeds af op de vraag van het individu en de organisatie.
Tijdens de trainingen en coachingstrajecten maak ik o.a. gebruik van: Systeemdenken, The Human Element, Appreciative Inquiry, Transactionele Analyse, MBTI, LIFO, Opstellingen, Co-active Coaching, Zuiver Communiceren, Breintheorie.