Voor managers, leiders die optimale resultaten voor hun organisatie willen behalen en eveneens de balans tussen werk en leven willen behouden. En soms gewoon een luisterend oor willen hebben, iemand die meedenkt, een klankbord om eens even ongestoord stil te staan bij de vraagstukken die leiders bezighouden.
De coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van bewustzijn in de context van de organisatie. 
Het geeft inzicht in gedrag en de effecten daarvan op jezelf en je omgeving. Je staat stil bij je eigen waarden en doelen, je positie binnen de organisatie, de invloed die je hebt en die je wilt hebben. Een continu proces van verheldering en bewustwording dat je in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen en leiderschap te tonen: je maakt keuzes die de weg vrijmaken voor je persoonlijke talenten en kwaliteiten.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Hoe kan ik beter positie innemen?
  • Hoe krijg ik meer balans tussen taakgericht en mensgericht leidinggeven?
  • Hoe krijg ik anderen zover dat ze meer verantwoordelijkheid nemen?
  • Hoe krijg ik meer invloed “naar boven toe”?
  • Hoe laat ik mij niet gek maken en stel ik grenzen?
  • Hoe creëer ik ruimte en energie voor het overdenken van lange termijn zaken?
  • Hoe ga ik beter om met “lastige” mensen?
  • Hoe ga ik mij verder ontwikkelen?

Een coachtraject is altijd maatwerk waarbij de vraag of de gewenste uitkomst centraal staat. Vind de coaching plaats vanuit je organisatie, dan is er altijd een gesprek vooraf samen met de opdrachtgever/leidinggevende zodat de wensen van de gecoachte en de organisatie goed op elkaar afgestemd zijn. Ook tussentijds kan een driegesprek nodig zijn om de voortgang af te stemmen en het gewenste resultaat te behalen.