Voor wie?

Voor iedereen die wil onderzoeken welke onbewuste, verborgen dynamieken er spelen in je familie van herkomst en hoe deze van invloed zijn op jouw denken en doen.
Soms kunnen patronen of belemmeringen die je tegenkomt zeer hardnekkig zijn, ondanks je inzichten en stappen vooruit in de coaching. Enkele voorbeelden:

  • Ik voel me verantwoordelijk voor alles en iedereen en kom niet aan mijzelf toe
  • Ik kan ongeremd boos worden als mij iets niet lukt of als ik geen gelijk krijg
  • Ik heb mij altijd eenzaam of een buitenbeentje gevoeld
  • Ik heb een moeizame verhouding met één van mijn ouders
  • Ik heb zonder directe aanleiding last van gevoelens als onzekerheid, angst, boosheid of verdriet
  • Een nieuw gezin met zijn en/of mijn kind(eren); het begon zo leuk, maar gaandeweg ……

Het kan goed zijn dat deze terugkerende patronen of emoties of gedachten iets met jouw familie te maken hebben. Er kan sprake zijn van oude of bestaande familiekwesties waar jij, veelal onbewust, onderdeel van bent geworden. 
Met behulp van familieopstellingen kun je jouw rol in deze familiekwesties ontdekken, verder onderzoeken en vervolgens ook loslaten. De familiepatronen in je eigen familie ontdekken geeft op snelle wijze veel inzichten en betekent meer in je eigen kracht komen te staan.

Hoe werkt het?

Bij een familieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van de familie waartoe jij behoort. Dit kan jouw gezin van herkomst zijn maar er kan ook gekeken worden naar je huidige gezin. 
Wanneer je een opstelling doet, plaats je - puur op je gevoel - andere deelnemers uit de groep als vertegenwoordigers van jezelf en jouw familieleden in de ruimte. Vervolgens krijgen deze vertegenwoordigers op onverklaarbare wijze toegang tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van diegenen die zij vertegenwoordigen. 
Dit fenomeen van de ‘representerende waarneming’ is tot nu toe onverklaarbaar. Bert Hellinger spreekt van ‘het wetende veld’. Zo ontstaat inzicht in de aanwezige dynamieken en problemen. 
Door gerichte vragen en het veranderen van posities door de begeleider worden mogelijke oplossingen zichtbaar en kan de energie weer stromen.

Systemisch werken

Systemisch werken is een oplossingsgerichte methode, ontwikkeld door de Duitse psychoanalyticus Bert Hellinger. Hij ontdekte dat gebeurtenissen in een ‘systeem’ gevolgen hebben voor latere leden van dat systeem. 
Het kan zowel voor personen als organisaties toegepast worden. 
Het uitgangspunt van systemisch werken is dat heel ons leven zich afspeelt in systemen. We worden geboren in een gezin, gaan naar school, zijn lid van een vereniging en werken in een bedrijf. Allemaal systemen met eigen kenmerken. 
In de basis gelden echter drie natuurwetten, drie uitgangspunten:
Binding: iedereen die bij het systeem betrokken is heeft daarin een plek
Ordening: er is een bepaalde hiërarchische volgorde
Balans: er moet balans zijn in geven en nemen.