Teamcoaching richt zich op het vergroten van de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team. Teamprocessen kunnen stagneren: ingezette verandering verdwijnt weer en oude patronen van ongewenst gedrag komen steeds terug, resultaten worden niet gehaald. Voor een structurele verandering is het noodzakelijk op zoek te gaan naar de onderliggende factoren. 

De teamcoach richt zijn aandacht op het beeld van de hele groep en op de interactie tussen de leden van de groep. Kijken met de ogen van een teamcoach in plaats van die van de teamleider en zien wat er niet gedaan en horen wat er niet gezegd wordt. Dat is het vertrekpunt en de essentie van een teamcoach: het gedoe onder tafel naar boven halen en constructief hanteerbaar maken. Wat zijn de manieren van het team en welke effecten heeft dat op de resultaten die het team moet halen? 
De teamcoach coacht het team te onderzoeken welke factoren en patronen zorgen voor de stilstand en belemmeren om in beweging te komen. Wat is er nodig om in beweging te komen? 
Het team wordt gecoacht om in het hier en nu verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag, onderlinge communicatie, samenwerking en resultaat.

Verdieping

Soms spelen vertrouwen hebben en vertrouwen geven een grote rol in de stagnatie. Men durft geen verwachtingen uit te spreken en open te zijn. 
Dan is een verdere verdieping en bestendiging van de teamsamenwerking mogelijk met een workshop “Roestvrij Samenwerken".
Hierin maken mensen een nog diepere slag door hun samenwerkingshouding en – vaardigheid te onderzoeken en zo vervolgens heldere keuzes te maken voor nieuwe, flexibele interacties en dus constructievere samenwerking.