Authentiek Leiderschap op basis van The Human Element / FIRO en Logical Levels

Werken vanuit je kracht
Wil je veerkrachtig en energiek in je werk en in je leven staan? Vonk leert je in dit programma te leven en werken vanuit je eigen authenticiteit. Door een goed inzicht in jezelf èn in anderen leer je effectief invloed uit te oefenen en constructieve relaties op te bouwen. Je leert jouw kern doorgronden en ontdekt hoe je vanuit die kern een succesvolle en inspirerende leider wordt in de dagelijkse praktijk.

Voor wie?
Managers, leidinggevenden, ondernemers en professionals die zich realiseren dat authentiek leiderschap in de dagelijkse praktijk het verschil maakt. En die weten dat echte verandering begint bij jezelf.

Authentiek Leiderschap
Authentiek Leiderschap gaat over fundamentele vragen in jouw werk en leven: wie ben ik, wat wil ik, waar ga ik voor staan? Het betekent, juist in tijden van grote complexiteit enonzekerheid, het formuleren van jouw eigen bijdrage en het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor. Het lef hebben om authentiek te zijn, de moed om keuzes te maken wanneer het spannend wordt en daarvan te leren. Authentiek Leiderschap is veel méér dan management. Het gaat om het ontwikkelen vanpersoonlijk leiderschap.
De training vergroot je inzicht in:
• eigen gedrag;
• gevoel;
• je eigenwaarde en je overlevingsmechanismen;
• en die van anderen.

Je leert negatieve gevoelens en beperkende gedachten overwinnen. Het maakt je bewust van de keuzes die je hebt om het anders te doen. Je ontwikkelt meer zelfvertrouwen, kracht en moed om duidelijke keuzes te maken en ervan te leren. Zo verbeter je je effectiviteit in relaties met anderen en als leidinggevende. De verkenningstocht van buiten naar binnen brengt je uiteindelijk naar jouw essentie, jouw authenticiteit. Wie ben jij in essentie, wat is jouw diepste drijfveer, jouw missie? Als je jouw kern gevonden hebt, is het mogelijk je reis van binnen naar buiten te maken. Jouw missie stuurt dan jouw gedrag: je weet waar je voor staat en wat jij wilt bijdragen. Je durft keuzes te maken en neemt de volle verantwoordelijkheid voor de consequenties.

In de training leer je hoe je problemen in samenwerking kunt identificeren en oplossen.Door werkelijk begrijpen en toepassen wordt je een steeds effectievere leider. Je leert jouw kernwaarden doorgronden met een heldere missie en visie als basis. Je ontdekt hoe je kunt werken en leven vanuit deze kernwaarden en missie, heel concreet en praktisch in je dagelijkse praktijk. 

Na deze training ervaar je:
- meer innerlijke rust;
- persoonlijk leiderschap van binnenuit;
- meer besluitvaardigheid;
- meer verbinding, met je collega’s/peers, medewerkers, klanten en je directie;
- hoe complexe situaties eigenlijk heel eenvoudig kunnen zijn;
- hoe een kleine bewuste gedragsverandering van jou een groot effect kan hebben;
- hoe je vanuit jouw authentiek leiderschap duurzame relaties bouwt.

Opbouw programma
• Intakegesprek
• Module 1 3 ½ dag (start dag 1 om 17.00 uur, stopt op dag 4 om 17.00 uur) 9 dagdelen
• Tussentijds Coaching 1,5 uur Individueel
• Toepassing in praktijk en reflectie Individueel of in 2-tallen, praktisch en uitdagend
   Tussen module 1 en 2 krijg je wekelijks korte opdrachten en praktische tips, contact via mail, Skype, telco.
• TOP-Module 2 1 ½ dag (start 17.00 uur dag 1, op dag 2 ochtend en middag ) 3 dagdelen

Inhoud training
Je eigen leervraag vormt het uitgangspunt in de training. Met behulp van diverse methodes leer je door een andere bril te kijken naar jouw gedrag en dat van anderen. Je werkt met assessments, feedbackoefeningen, interactieoefeningen, reflectieopdrachten, visualisaties, non-verbale activiteiten en vaardigheidsoefeningen. Inzicht gevende oefeningen brengen een diepgaand leerproces op gang. Je geeft en ontvangt persoonlijke feedback in een veilige context. Het programma is zo opgezet dat het na de training nog lang doorwerkt.

Groepsgrootte en locatie
De groepsgrootte: minimaal 6 maximaal 10 deelnemers.
De training wordt gegeven in conferentiehotel Kapellerput in Heeze (bij Eindhoven), een
mooie inspirerende locatie in bosrijke omgeving.

Investering
€ 2500,00 inclusief syllabus, hand-outs en praktijkoefeningen.
Exclusief BTW en accommodatie-kosten.
Deze prijzen zijn per persoon en geldig tot 31 december 2015.
Facturatie voor aanvang van de training.
Accommodatie-kosten: € 753,50 inclusief logies/ontbijt/lunch/diner