Optimaal presteren en leren

Medewerkers worden steeds meer aangesproken op eigen verantwoordelijkheid, initiatief, creativiteit en ondernemerschap.  
Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij hun medewerkers kunnen samenbinden en een werkklimaat weten te creëren waarin mensen zich geïnspireerd en gestimuleerd voelen om eigen initiatief te nemen. Het coachend leidinggeven aan medewerkers kan daarbij een van de belangrijkste vaardigheden zijn.

In de training ‘Coachend Leiderschap’ wordt uitgebreid ingegaan op de vraag waarom en of coachen in een gegeven situatie voor een leidinggevende een effectieve managementstijl is, alsmede tegen welke dilemma’s je als leidinggevende bij het coachen op kunt lopen en hoe je daarmee kunt omgaan. Het dilemma tussen leiden, managen en coachen vormt de rode draad in deze training. 
Je ontdekt hoe je coaching kunt integreren in je managementstijl, persoonlijkheid en de context van de organisatie. 
Het resultaat is effectief leiderschap: steeds bewust kunnen kiezen welke rol passend is, zodat jij en je mensen in hun kracht staan.