Ik ontwikkel en begeleid maatwerktrajecten voor Management Trainees, Young Potentials en Aankomend Leidinggevenden: losse modules en totaaltrajecten.  

Losse modules

Ik verzorg de volgende losse modules in trajecten voor Management Trainees en Young Potentials:

 • Personal Empowerment/The Human Element 
  Een methodiek op basis van de FIRO- theorie (Fundamental Interpersonal Relations Orientation), die op dynamische en krachtige wijze zelfkennis vergroot en relationele vaardigheden uitbreidt. 
  Door een goed inzicht in jezelf én in anderen leer je effectief invloed uit te oefenen en constructieve relaties op te bouwen zodat de door jou gewenste resultaten worden behaald. 
  Deze module biedt een krachtige basis voor voortdurende zelfreflectie en verdere groei gedurende een geheel traject.
 • Samenwerkingsvaardigheden/Roestvrij Samenwerken 
  Effectief leren omgaan met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten. Hiermee bewuster en slagvaardiger sturen op gezamenlijk resultaat en veerkrachtige relaties.
 • MBTI® Type Indicator 
  Helpt om je eigen stijl van werken en leven te leren begrijpen en om het effect van jouw persoonlijke stijl op anderen te begrijpen. Het geeft inzicht in je sterke kanten en eventuele groeimogelijkheden om effectiever te worden.

Trajecten

In de maatwerk programma’s gaan de deelnemers aan de slag met hun professionele ontwikkeling. Plenaire modules worden afgewisseld met tussentijds individuele en teamopdrachten, action learning. 
Programma’s worden ontwikkeld in nauw overleg met de organisatie. Mijn aanpak onderscheidt zich door een krachtige rode draad in de persoonlijke ontwikkeling tijdens het gehele traject en de verbinding met de organisatiedoelen. De basis hiervoor wordt gelegd in de eerste module Personal Empowerment.
Modules die mogelijk zijn: Personal Empowerment, Effectieve communicatie, MBTI® type indicator, Authentiek presenteren, Operationeel en Situationeel Leidinggeven, Teameffectiviteit en groepsdynamiek, Leidinggeven aan een team, Onderhandelen/conflicthantering.

Resultaat

Jonge talenten krijgen helder inzicht in hun kwaliteiten en doelen, in de invloed die ze hebben op samenwerkingsprocessen en in het krachtenveld van besluitvormingsprocessen. Ze ontwikkelen zich tot betrokken en resultaatgerichte medewerkers, die weten welke richting ze uit willen.