Training is een krachtig instrument om op een praktische en positieve manier te zorgen voor ontwikkeling en vernieuwing. Ik verzorg maatwerktrainingen die naadloos aansluiten bij de vraag van de organisatie. De driehoek individu, team en organisatie staat bij elk traject centraal. Om blijvend resultaat te bereiken is er veel aandacht voor voorbereiding en zijn coaching en intervisie middelen om blijvend resultaat te borgen. 

In de training staat inbedding in de praktijk voorop. Er worden diverse methodieken gebruikt, korte theoretische kapstokken, en concrete tools waar mensen direct mee aan de slag kunnen. In de training kan nieuw gedrag in een veilige omgeving uitgeprobeerd worden.

Trainingen

Ik bied onder andere de volgende trainingen aan:

  • Talentontwikkeling
  • Samenwerken/resultaatgerichtheid
  • Conflicthantering
  • Effectief communiceren
  • Operationeel Leiderschap
  • Coachend Leiderschap
  • Persoonlijk Leiderschap

Intervisie

Leren met collega’s
Ik leer intervisiegroepen verschillende methodes te hanteren. De begeleiding is erop gericht dat intervisiegroepen zelfstandig kunnen opereren