Slagvaardig Samen Werken

Deze aanpak is ontwikkeld om mensen een constructieve houding en praktische, onmiddellijk inzetbare samenwerkingsvaardigheden te leren. Deze vaardigheden zijn essentieel voor het bouwen aan veerkrachtige samenwerkingsrelaties. 
In bijna alle samenwerkingssituaties bestaan verschillende belangen. En waar verschillende belangen spelen, liggen lastige situaties en conflicten op de loer. 

De methodiek Roestvrij Samenwerken is relevant voor iedereen die beter om wil leren gaan met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten. Mensen leren achtergronden en processen van samenwerken en conflicten kennen. Zij kunnen daardoor bewuster en effectiever sturen op gezamenlijk resultaat en een veerkrachtige relatie. 

Roestvrij Samenwerken is in het bijzonder nuttig voor hen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van betere samenwerking binnen organisaties. In de training verwerven deelnemers naast nieuwe, effectieve vaardigheden, een constructievere, flexibeler en open houding, essentieel voor het bouwen aan gezonde samenwerkingsrelaties.

De vijf sleutels die centraal staan in de Roestvrij Samenwerken methodiek zijn:

 1. de intentie hebben om samen te werken: 
  niet star of defensief zijn en je inzetten voor wederzijds succes in je relaties
 2. oprecht zijn: 
  een klimaat creëren waarin mensen eerlijk en open zijn zodat ze zich in moeilijke situaties veilig genoeg voelen om daarmee om te gaan
 3. eigen verantwoordelijkheid: 
  verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van je eigen handelen en niet-handelen
 4. je van jezelf bewust zijn en je bewust zijn van anderen: 
  jezelf en anderen goed genoeg kennen zodat je in staat bent lastige relaties te onderzoeken
 5. problemen oplossen en onderhandelen: 
  de “Interest Based” benadering gebruiken om te onderhandelen bij conflicten die onvermijdelijk in elke relatie ontstaan

Tijdens de training wordt gewerkt met vragenlijsten, visualisaties, reflecties, gerichte feedback, praktijkgerichte oefeningen en eigen cases. De training duurt drie dagen en wordt ook In-Company gegeven, waarbij de modules los van elkaar gegeven kunnen worden.