Werken vanuit je kracht

Wil je veerkrachtig en energiek in je werk en leven staan? Wil je invloed hebben op jouw eigen ontwikkeling en mogelijkheden creëren om een maximale bijdrage te leveren aan jouw organisatie? Wil je effectiever en energieker communiceren met anderen? Wil je stevig blijven staan binnen de hectiek van je (werk-)omgeving? Stevig, maar niet star?

In dit programma leer je handelen vanuit jouw eigen authenticiteit: door inzicht in jezelf en anderen leer je effectiever invloed uit te oefenen en relaties op te bouwen zodat gewenste resultaten behaald worden.

Voor wie?

Iedere professional die de eigen talenten verder wil ontwikkelen door zichzelf goed te leren kennen: zowel medewerkers, leidinggevenden, alsook opleidingsdeskundigen, trainers of (HRM-)adviseurs.

Je zelfinzicht vergroten

De combinatie van het menselijke aspect en inhoudelijke kennis bepaalt je succes in werk. In deze training leer je je persoonlijke kracht, het menselijke aspect, ontdekken en in te zetten. 
Wij bieden je de mogelijkheid om je zelfbewustzijn op een dieper niveau te vergroten. Bewustwording door open en eerlijk te zijn naar jezelf. Ontdekken wat jouw talenten, jouw krachten zijn, maar ook je persoonlijke angsten, rigiditeit en defensies verkennen en ervaren. 
Zelfbewustzijn in de zin van zelfkennis is één van de pijlers van deze benadering omdat we ervan uitgaan dat we allereerst onszelf moeten begrijpen om in staat te zijn anderen te begrijpen en succesvolle relaties met anderen aan te gaan. Je leert deze kennis doeltreffend in te zetten in je dagelijkse leven en werk.

The Human Element

Het instrument FIRO vormt de basis van de training. FIRO staat voor Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Dit instrument gaat na hoe je je gedraagt tegenover anderen en welk gedrag je van anderen verwacht. Het is een manier om meer inzicht te krijgen in:
jouw eigen wensen op het gebied van interpersoonlijke relaties, hoe je met die wensen omgaat in je contacten met anderen, hoe anderen jou zien, hoe en waarom problemen/conflicten ontstaan.
FIRO legt de patronen bloot achter gedragingen en verwachtingen tussen personen, zoekt uit in welke mate je je goed voelt bij deze patronen en maakt je bewust van de keuzes die je hebt om het anders te doen. 
Zo wordt je zelfmanagement verbeterd: je bewust zijn van je eigen behoeftes en van de behoeftes van anderen en keuzes maken die leiden tot effectiever gedrag. 
De FIRO-theorie wordt door mensen snel herkend en de concrete link met alledaagse situaties wordt snel gelegd: de impact op henzelf als mens is dan ook heel direct en intens. Door de dimensies van FIRO gedurende deze bewustzijnsreis ook toe te passen op jezelf, verdiep je je zelfkennis steeds verder om uiteindelijk te ontdekken en ten volle te zien wie jij in essentie bent: jij in jouw authentieke kracht. 
Je eigen leervraag vormt het uitgangspunt in de training. Met behulp van diverse methodes leer je door een andere bril te kijken naar jouw gedrag en dat van anderen. 
Je werkt met assessments, feedbackoefeningen, interactieoefeningen, reflectieopdrachten, visualisaties, non-verbale activiteiten en vaardigheidsoefeningen. Inzicht gevende oefeningen brengen een diepgaand leerproces op gang. Je geeft en ontvangt persoonlijke feedback in een veilige context. Al met al doorloop je een proces dat na de training nog lang doorwerkt.

Resultaat

Je verkrijgt meer zelfkennis door een beter inzicht in je eigen gedragspatronen en het effect daarvan op anderen. Dit vergroot je zelfvertrouwen en helpt belemmerende patronen te doorbreken. Je neemt eigen verantwoordelijkheid voor hetgeen je nastreeft. Je gaat vanaf nu veerkrachtige relaties aan die meer resultaat brengen.